top of page

Regle koze imigrasyon ou Ozetazini poukont ou.

  • Èske bòs ou pa peye ou pou tout travay ou fè?

  • Èske moun ki te mennen ou Ozetazini an ap eksplwate ou?

  • Èske gen moun kap menase ou paske ou san papye?

   Nou pare pou ede w.

Vinn fè pati de gwo group moun nou ede ranje stati!

Avoka Imigrasyon pou ane 2022
Travay biwo nou an rekonèt nan tout Etazini.

Nou ofri anpil opsyon pèman
Plan peman ki disponib.

Nou pale plizyè lang
Nou pale Anglè, Pòtigè ak Espanyòl tou.

bottom of page